S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

 

 

OBCHOD ODPORÚČANÝ ZÁKAZNÍKMI

 


OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

ANKETA

Čo je pre Vás rozhodujúce pri výbere obchodu z ktorého by ste si tovar objednali?

Nízka cena 31% Zákaznícky program 23% Reklama 21% Rýchlosť dodania 25%

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Predajca

Predávajúci je obchodná spoločnosť NETRADE, s.r.o., so sídlom v Hurbanove, Kvetná 54,

zapísanej v obchodnom registri na Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 33222/N

IČO: 46923853
DIČ:  2023649914
IČ DPH: SK2023649914

Platby

 • prevodom na účet
 • dobierkou
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

Prevod na účet

Zákazníkovi, ktorý si zvolí spôsob platby prevodom, bude zaslaná e-mailom predfaktúra s potrebnými údajmi na vykonanie platby.

Tovar je odoslaný až po pripísaní finančnej čiastky na náš účet. Za tento spôsob platby sa neúčtuje žiadny poplatok.

V prípade platby vopred je číslo nášho účtu 5036653129/0900.

Vrátenie tovaru

 • Kupujúci má podľa ustanovenia § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedku komunikácie na diaľku do 14-tich dní od prevzatia plnenia, a to bez udania dôvodu.
 • Toto právo nemá spotrebiteľ na tovar, ktorý bol upravený podľa priania na mieru.
 • Následkom odstúpenia od zmluvy je povinnosť kupujúceho podľa § 457 Občianskeho zákonníka vydať tovar v nepoškodenom obale aj s príslušenstvom a nepoužitý, doručenie tovaru späť predávajúcemu je na náklady kupujúceho.
 • Ak zásielka nie je kompletne vrátená, čo posúdi zástupca predávajúceho, nebude vrátená plná kúpna suma.
 • Prípadne si predajca môže doúčtovať vzniknuté náklady v súvislosti s revíziou a doplnením chýbajúcich častí výrobcom.

Výmena tovaru

 • V prípade ak kupujúcemu tovar nevyhovuje ( rozmerom, farbou... ), ale tovar nie je poškodený a želá si tovar vymeniť za iný tovar z ponuky predávajúceho, kupujúci tovar na výmenu na vlastné náklady pošle späť predávajúcemu a predávajúci pošle kupujúcemu nový tovar za hodnotu rozdielu oboch tovarov plus s poplatkom za doručenie, t.j. 3,95 €.
 • Predávajúci môže navhrnúť kupujúcemu výmenu tovaru kuriérom za poplatok 5,95 €, s tým, že kupújuci pri využití tejto služby už nebude mať žiadne dodatočné náklady ani na doručenie tovaru späť predávajúcemu ani na doručenie nového tovaru kupujúcemu.

Reklamácia tovaru

Zákazník je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak nie je nijako poškodená. Preberacie doklady zákazník podpíše až po dôkladnej kontrole zásielky!

V prípade poškodenia je nutné s vodičom(kuriérom spoločnosti DPD) spísať škodový protokol.

Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise preberacích dokladov nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

Reklamačný poriadok

 • Predávajúci zodpovedá za všetky skryté vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Platí záručná doba stanovená zákonom teda 24 mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.
 • Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od predávajúceho. K tomuto účelu doloží kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, príp. kúpna zmluva).
 • Predávajúci nezodpovedá za také vady, ktoré vzniknú nešetrným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou  zo strany kupujúceho. Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu výrobku a závady vzniknuté pôsobením živlu.
 • Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotový kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru.
 • Pri uplatnení reklamácie na chybu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu, a to podľa dohody oboch strán. Ak ide o vadu odstrániteľnú, postupuje reklamáciu výrobcovi, prípadne nechá vadu odstrániť autorizovaným servisom, určeným výrobcom a to najneskôr do 4 týždňov od prevzatia oprávnenej reklamácie.
 • Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby (alebo po uplynutí doby predĺženej záruky) zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade uskutočnenej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať.

Záverečné ustanovenia:

1. Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedeným na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného) uvedenú v katalógu internetovej predajne www.pet-svet.sk, alebo ak nebolo  v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

3. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.

Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú k tomu oprávnení právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá užívateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. kliknutím na tlačítko.

Medzi užívateľom a prevádzkovateľom vzniká vyjadrením súhlasu o spracovaní osobných údajov dohoda, podľa ktorej prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť osobné údaje 

Užívateľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu k spracovaniu dôverných informácií poučený spracovateľom najmä ďalších uvedených spoločností o právach vyplývajúcich pre užívateľa z právnych predpisov, najmä z § 21 zákona č. 428/2002 Zb, o ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je LEN zasielanie daňových dokladov a obchodných oznámení týkajúcich sa spracovávania a doručovania tovaru.

GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre
účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa spracovávania a doručovania tovaru.

Poskytnuté osobné údaje nebudú použité na marketingové účely.

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je LEN zasielanie daňových dokladov a obchodných oznámení týkajúcich sa spracovávania a doručovania tovaru.


Ochrana osobných údajov

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť …………NETRADE s.r.o.
zapísaná v OR Krajského súdu Nitra, oddiel: Sro vložka č. 33222/N (ďalej len
"správca"). IČO: 46923853 DIČ: 2023649914

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

1.3. Tel. Číslo: 0911 339 320

1.4. Email: infopet-svet.sk

1.5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
"nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových
dokladov za predaj tovaru, obchodných oznámení týkajúcich sa spracovávania a doručenia tovaru.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,
najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov
(na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o.
(prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o.
(správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového
centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie
emailového dotazníka spokojnosti), Slovenská pošta, a.s. ( doručovateľ zásielok ), Direct Parcel Distribution, a.s. ( doručovateľ zásielok )
............................................................................................................................
............................................................................................................................
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich
osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania
Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu
…………………………………………………....
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo
porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných
údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,
ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.7.2018...


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Pridané: 07.05.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

 

Pre:

Rýchle doručenie

 

Pridané: 01.05.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

Prešiel už týždeň od objednania a ja stále neviem čo je s mojou objednávkou. Ľutujem, že som ju zaplatila dopredu.

Pre:

Výber
Cena

Proti:

Nepodpisujú na e-maily
Dlhé doručenie
Žiadne informácie o stave objednávky

 

Pridané: 24.04.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

So službami obchodu som spokojná.

 

 

Pridané: 04.04.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

 

Pre:

Spokojnosť, dobrý výber, rýchle dodanie.

 

Pridané: 29.03.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

som spokojný 1+

Pre:

sortiment
ceny

 

Pridané: 21.03.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

Velmi profesionální řešení dodávky mimo území Slovenska.

 

 

Pridané: 11.03.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

 

Pre:

cena
rýchlosť

 

Pridané: 04.03.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

 

Pre:

ceny

 

Pridané: 27.02.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

 

Pre:

Rýchle dodanie tovaru

 

Pridané: 26.02.2024

Overený zákazník

 •  dodacia lehota
 •  prehľadnosť obchodu
 •  kvalita komunikácie

 

Pre:

ok

 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NDlhOTA1