S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 

OBCHOD ODPORÚČANÝ ZÁKAZNÍKMI

 


OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

ANKETA

Čo je pre Vás rozhodujúce pri výbere obchodu z ktorého by ste si tovar objednali?

Nízka cena 40% Zákaznícky program 21% Reklama 16% Rýchlosť dodania 23%

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Predajca

Predávajúci je obchodná spoločnosť NETRADE, s.r.o., so sídlom v Hurbanove, Kvetná 54,

zapísanej v obchodnom registri na Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č. 33222/N

IČO: 46923853
DIČ:  2023649914
IČ DPH: SK2023649914

Platby

 • prevodom na účet
 • dobierkou
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru

Prevod na účet

Zákazníkovi, ktorý si zvolí spôsob platby prevodom, bude zaslaná e-mailom predfaktúra s potrebnými údajmi na vykonanie platby.

Tovar je odoslaný až po pripísaní finančnej čiastky na náš účet. Za tento spôsob platby sa neúčtuje žiadny poplatok.

V prípade platby vopred je číslo nášho účtu 5036653129/0900.

Vrátenie tovaru

 • Kupujúci má podľa ustanovenia § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedku komunikácie na diaľku do 14-tich dní od prevzatia plnenia, a to bez udania dôvodu.
 • Toto právo nemá spotrebiteľ na tovar, ktorý bol upravený podľa priania na mieru.
 • Následkom odstúpenia od zmluvy je povinnosť kupujúceho podľa § 457 Občianskeho zákonníka vydať tovar v nepoškodenom obale aj s príslušenstvom a nepoužitý, doručenie tovaru späť predávajúcemu je na náklady kupujúceho.
 • Ak zásielka nie je kompletne vrátená, čo posúdi zástupca predávajúceho, nebude vrátená plná kúpna suma.
 • Prípadne si predajca môže doúčtovať vzniknuté náklady v súvislosti s revíziou a doplnením chýbajúcich častí výrobcom.

Výmena tovaru

 • V prípade ak kupujúcemu tovar nevyhovuje ( rozmerom, farbou... ), ale tovar nie je poškodený a želá si tovar vymeniť za iný tovar z ponuky predávajúceho, kupujúci tovar na výmenu na vlastné náklady pošle späť predávajúcemu a predávajúci pošle kupujúcemu nový tovar za hodnotu rozdielu oboch tovarov plus s poplatkom za doručenie, t.j. 3,95 €.
 • Predávajúci môže navhrnúť kupujúcemu výmenu tovaru kuriérom za poplatok 5,95 €, s tým, že kupújuci pri využití tejto služby už nebude mať žiadne dodatočné náklady ani na doručenie tovaru späť predávajúcemu ani na doručenie nového tovaru kupujúcemu.

Reklamácia tovaru

Zákazník je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak nie je nijako poškodená. Preberacie doklady zákazník podpíše až po dôkladnej kontrole zásielky!

V prípade poškodenia je nutné s vodičom(kuriérom spoločnosti DPD) spísať škodový protokol.

Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise preberacích dokladov nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

Reklamačný poriadok

 • Predávajúci zodpovedá za všetky skryté vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Platí záručná doba stanovená zákonom teda 24 mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim.
 • Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci preukázať, že reklamovaný tovar pochádza od predávajúceho. K tomuto účelu doloží kupujúci k reklamovanému tovaru originál predajného dokladu (faktúra, príp. kúpna zmluva).
 • Predávajúci nezodpovedá za také vady, ktoré vzniknú nešetrným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou  zo strany kupujúceho. Záruka sa tiež nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu výrobku a závady vzniknuté pôsobením živlu.
 • Ak je tovar dodaný prepravcom s poškodeným obalom a ak má kupujúci pri prevzatí podozrenie, že tovar vykazuje vady, vyhotový kupujúci na mieste s prepravcom písomný zápis o reklamácii tovaru.
 • Pri uplatnení reklamácie na chybu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o vadu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu, a to podľa dohody oboch strán. Ak ide o vadu odstrániteľnú, postupuje reklamáciu výrobcovi, prípadne nechá vadu odstrániť autorizovaným servisom, určeným výrobcom a to najneskôr do 4 týždňov od prevzatia oprávnenej reklamácie.
 • Po uplynutí 24 mesačnej záručnej doby (alebo po uplynutí doby predĺženej záruky) zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade uskutočnenej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať.

Záverečné ustanovenia:

1. Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedeným na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného) uvedenú v katalógu internetovej predajne www.pet-svet.sk, alebo ak nebolo  v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

3. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.

Ochrana osobných údajov:

Prevádzkovateľ neposkytne dáta vedené o užívateľovi (ďalej len dôverné informácie) tretej strane s výnimkou prípadov, keď sú k tomu oprávnení právnym predpisom. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď dá užívateľ súhlas k ich poskytnutiu tretím stranám. Súhlas môže byť daný akoukoľvek formou, napr. kliknutím na tlačítko.

Medzi užívateľom a prevádzkovateľom vzniká vyjadrením súhlasu o spracovaní osobných údajov dohoda, podľa ktorej prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť osobné údaje 

Užívateľ týmto prehlasuje a potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu k spracovaniu dôverných informácií poučený spracovateľom najmä ďalších uvedených spoločností o právach vyplývajúcich pre užívateľa z právnych predpisov, najmä z § 21 zákona č. 428/2002 Zb, o ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MjMxN